Υπεύθυνος Γραφείου, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α’ Τάξης