Οι Υπηρεσίες μας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

 • Συστάσεις, ενάρξεις, διακοπές, μεταβολές και μετατροπές σε Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Ε.Π.Ε., Α.Ε.
 • Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ
 • Ενημέρωση  και τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ (απλογραφικών και διπλογραφικών σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ)
 • Υπολογισμός αποσβέσεων και σύνταξη απογραφής
 • Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, εκκαθαριστικών ΦΠΑ, δηλώσεων INTRASTAT, δηλώσεων ΦΜΥ, βεβαιώσεων και οριστική αποδοχών μισθωτών, βεβαιώσεων και οριστική  αμοιβών από  ελευθέρια Επαγγέλματα, βεβαιώσεων και οριστική Εισοδ. από Εμπορικές επιχειρίσεις
 • Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών
 • Βιβλία κοστολογίου και οικοδομοτεχνικά έργα  
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Μηνιαία παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης
 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Δηλώσεις φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
 • Δηλώσεις φόρου Εισοδήματος κατοίκων Εξωτερικού
 • Δηλώσεις φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Καταστάσεις Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου (ΦΑΠ – Ε9)
 • Υποβολή Μισθωτηρίου συμβολαίου
 • Έκδοση ΕΝ.Φ.Ι.Α
 • Έκδοση κλειδάριθμου
 • Ένταξη Επιχειρήσεων σε Προγράμματα ΕΣΠΑ

 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 • Ενημέρωση εργατικών θεμάτων σχετικά με άδειες, συλλογικές συμβάσεις και ελαστικές συμβάσεις εργασίας (part time, εκ περιτροπής, μερικής)
 • Υπολογισμός και έλεγχος της μισθοδοσίας επί των μικτών  αποδοχών (ασφαλιστικές κρατήσεις, φόρο μισθωτών)
 • Υπολογισμός αποζημιώσεων
 • Εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων, αποδείξεων πληρωμών , λογιστικών άρθρων για την καταχώρηση μισθοδοσίας στα λογιστικά βιβλία.
 • Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ.
 • Απογραφή εργοδοτών στο ΙΚΑ
 • Διαχείριση επιχορήγησης προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ.
 • Προετοιμασία και υποβολή σχετικών καταστάσεων στο ΕΡΓΑΝΗ (Ε3 αναγγελία πρόσληψης, Ε4 πίνακας προσωπικού, Ε5 αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης, Ε6 καταγγελία σύμβασης εργασίας, Ε7  Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, Ε8 Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, Ε9 Σύμβαση εργ.μερικής απασχόλησης και εκ’περιτροπής εργασίας

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

 • Ασφάλειες Αυτοκινήτων
 • Ασφάλειες Πυρός
 • Ασφάλειες Κλοπής
 • Ασφάλειες Κατοικίας
 • Ασφάλειες Ξενοδοχείων
 • Ασφάλειες Σκαφών
 • Ασφάλειες Επιχειρήσεων
 • Ασφάλειες Ζωής
 • Ευέλικτα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
 • Επενδυτικά Προγράμματα

 

Υπεύθυνη Ασφαλιστικών Υπηρεσιών: Μηναδάκη-Χαροκόπου Ειρήνη